Walk your way towards better health with Ground Miles!

 • Track every step you take
 • Set your own personal daily goals
 • Reach your goal with the map feature or receive motivational messages
 • Create and join groups with friends
 • Plus earn badges as you go!

¡Camina y cuida tu salud con Ground Miles!

 • Registra cada paso que camines
 • Fíjate objetivos diarios
 • Crea grupos con amigos o únete a otros existentes
 • ¡Consigue medallas según vayas alcanzando hitos!

Chodząc z aplikacją Ground Miles zadbasz o swoje zdrowie!

 • Monitoruj każdy wykonywany krok
 • Wyznaczaj sobie dzienne cele
 • Osiągnij swój cel, korzystając z funkcji mapy lub otrzymuj wiadomości motywujące
 • Utwórz grupy lub przyłączaj się do grup ze znajomymi
 • Do tego możesz zdobywać odznaki!

使用Ground Miles,走向健康!

 • 记录您走的每一步
 • 设置个人的每日目标
 • 使用地图功能完成您的目标,或接受鼓励信息
 • 创建小组或和朋友一同加入小组
 • 另外,可以边走边得徽章!
or search for 'Ground Miles' on your app store
o busca 'Ground Miles' en tu appstore
lub szukaj 'Ground Miles' w app store
或在app store中搜索“Ground Miles”